Wspinaczka

Wspinaczka – przełamywanie słabości

Zajęcia z tej dziedziny to nie tylko czas na sport, ale i profilaktyka w 100%. Uczy budowania relacji opartych na zaufaniu, ponoszenia odpowiedzialności za siebie oraz innych, jest okazją do przełamywania swoich lęków, ćwiczenia koncentracji... no i oczywiście aktywizuje wszystkie partie ciała. Zajęcia wspinaczkowe odbywają się aktualnie na ściance zlokalizowanej w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach. Jest to największy tego typu obiekt w powiecie. Do pierwszego kwartału 2019 zajęcia wspinaczkowe prowadzone były w dawnym Gimnazjum w Woli Batorskiej. Poza wspinaczką na hali, NSSA organizuje także wyjazdy na sztuczne ścianki w Krakowie oraz w okoliczne realne skały.

Rozwijamy wspinaczkę m.in. dzięki wsparciu finansowemu:

  • Miasta i Gminy Niepołomice
  • Powiatu Wielickiego
  • Ministerstwa Sportu i Turystyki - dofinansowania w ramach programu KLUB: KLUB 2018, KLUB 2019; dofinansowanie z zadania Sport dla Wszystkich, działanie: Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży