Współzawodnictwo szkolne

System rejestracji szkół:

https://srs.szs.pl/

REGULAMIN

Gminne Współzawodnictwo Szkolne

Miasta i Gminy Niepołomice

w roku szkolnym 2019/2020

 1. W rywalizacji szkolnej organizowanej przez NSSA Sport Art uczestniczą szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Niepołomice.
 2. Celem rywalizacji jest, oprócz propagowania aktywnego trybu życia, jest wyłonienie najlepszych szkół do reprezentowania Gminy Niepołomice na dalszych etapach rozgrywek szkolnych.
 3. Rywalizacja organizowana jest w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
 4. Zgłoszenia na zawody realizowane są poprzez system SRS. Na zawodach obowiązują zgłoszenia wygenerowane przez SRS i podpisane przez dyrektora szkoły oraz opiekuna. Zgłoszenia internetowego dokonuje się dwa dni przed terminem zawodów.
 5. Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, dostępnym na stronie mszs.pl. Najlepsze drużyny i zawodnicy z zawodów gminnych reprezentują Gminę Niepołomice w kolejnych szczeblach rozgrywek.
 6. Sędziami i opiekunami wszystkich uczestników zawodów są nauczyciele przyjeżdżający na zawody ze swoimi drużynami.
 7. W przypadku sytuacji spornych decydują ogólnie obowiązujące przepisy rozgrywania konkretnych dyscyplin sportowych, organizator oraz sędziowie prowadzący zawody.
 8. Wszelkie zakłócenia porządku i niewłaściwe zachowanie uczestników zawodów będzie karane odsunięciem od zawodów oraz innymi karami zgodnymi z regulaminem uczniowskim.
 9. Wszyscy uczestnicy dokładają wszelkich starań, aby zawody odbywały się w atmosferze fair play.
 10. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników rywalizacji od NNW. Wszyscy uczestnicy, są uczniami szkół, które takie ubezpieczenie posiadają.
 11. Koordynatorem zawodów z ramienia NSSA, odpowiedzialnym za przebieg współzawodnictwa jest p. Paweł Czyż tel. 501 661 728.